Om Sällskapet Gnistan

Sällskapet Gnistan är en intresseförening, som grundades och instiftades 1878. 

Sällskapet Gnistan har idag sammankomster en gång i månaden, utom under sommarmånaderna, med föredrag inom skilda kulturella ämnen. Sammankomsterna inleds vanligen med att olika konstnärer ger inblickar i sitt konstnärskap.

Nya medlemmar väljs in efter nominering.

Dessutom har Sällskapet Gnistan sedan 1961 som uppdrag att föreslå stipendiater inom ramen för de Adlerbertska stipendiemedlen samt vara stipendieutdelare.

De Adlerbertska konststipendierna, som inte går att söka, delas ut vid Sällskapet Gnistans högtidliga sammankomst vid novembermötet, vid vilket stipendiaterna får visa upp prov på sina olika konstformer.

Sällskapets nämnd:
Gnistans nämnd har under 2024 följande sammansättning:

 • Ordförande: David Anthin
 • Vice ordförande: Marie Holmgren
 • Sekreterare: Christer Flodin
 • Kassaförvaltare: Elisabeth Lundgren
 • Klubbmästare: Roger Palmqvist
 • Håkan Grissler
 • Love Jönsson
 • Inês Lohr
 • Britt-Marie Widén
 • Funktionärer knutna till nämnden är
  Jörgen Kyle (klubbmästare) och
  Anders Larsson (arkivarie).