Sällskapet Gnistans stipendier

När sällskapet Gnistan stiftades var tanken att man skulle ge konstnärer, vetenskapsidkare, skriftställare och konstälskare i Göteborg tillfälle att träffas. Om möjligt skulle alster av konstnärer och konsthantverkare ställas ut i samband med sällskapets sammankomster. Sedan 1920-talet avtog uställningsverksamheten undan för undan och runt 1950-talet låg den i stort sett helt nere.

Sällskapets gamla roll som beskyddare av konsten kändes dock förpliktande för dess nämnd. På våren 1955 beslutades därför att inrätta ett Gnistans stipendium på 3.000 kr att utdelas till en yngre konstnär inom måleri, skulptur, konsthantverk, litteratur, dramatik eller musik, vilket pågick till 1973.