Välkommen till Sällskapet Gnistans hemsida

Gnistan eller Sällskapet Gnistan är en intresseförening, eller ett sällskap, som grundades 1878 och instiftades av kassören vid Bergslagernas Järnvägar, privatarkeologen Wilhelm Berg.

Idag ägnar sig Sällskapet Gnistan åt sammankomster och diskussioner. Sällskapet delar årligen ut Adlerbertska konststipendier från Adlerbertska Forskningsstiftelsen där Gnistan har en av fem ledamöter.